O Kancelariji

Zajednička Advokatska Kancelarija Mraković Marković & Partneri osnovana je 1991. godine. Od samog početka, zahvaljujući raznolikosti „pravnih škola“ i „pravnih okruženja“ iz kojih potiču i iskustva koje su u njima stekli njeni osnivači, kancelarija pruža široki spektar pravnih usluga mnogobrojnim kako domaćim tako i stranim klijentima, stekavši zavidan ugled i stručne i laičke javnost u pružanju pravnih usluga naročito u oblasti privrednog, obligacionog, krivičnog, upravnog i radnog prava.

Pored tri osnivača, kancelarija je vremenom ojačavana novim kolegama, pa je naš pravni tim tako postao svojevrsna simbioza iskustva i energije.

Predanost poslu, efikasnost i profesionalnost je ono što naši klijenti od nas sa razlogom očekuju, a mi nastojimo da ta očekivanja, na obostrano zadovoljstvo, prevaziđemo.

Naše Usluge

Prilikom osnivanja novog pravnog lica, našim klijentima pružamo pravne smernice, počev od izbora odgovarajuće pravne forme (partnerstvo, doo, akcionarsko društvo) preko izrade nacrta osnivačkog akta, ugovora osnivača, pružajući im pravnu podršku u pribavljanju potrebne dokumentacije za otvaranje bankovnog računa, kao i zastupanje pred privrednim registrom u postupku registracije privrednog društva. Za ove radnje potrebne su dobre organizacione veštine i finese, a naš cilj je da našim lokalnim ili stranim klijentima, imajući u vidu njihove često vrlo tesne i ograničene rasporede, olakšamo čitav proces pružanjem pravnih usluga po principu „one-stop shop“.

U cilju postizanja i održavanja najpovoljnijeg položaja na tržištu, kao i optimizacije pravnog okvira poslovanja, savetujemo naše klijente kako da uspostave ili promene svoju korporativnu strukturu i posluju u skladu sa zakonom, kako u okviru same kompanije tako i u odnosu na svoje poslovne partnere.

Proaktivno nadgledamo poslovanje naših klijenata i donošenje odluka i blagovremeno predlažemo promene i prilagođavanje njihovog poslovanja u Srbiji, pre nego što shvate da je promena potrebna.

U ovoj specifičnoj i sve više regulisanoj oblasti, našim klijentima pružamo podršku u svim pravnim aspektima industrije, kao što su stvaranje i objavljivanje digitalnih medijskih sadržaja, pribavljanje potrebnih licenci i rešavanje problema usklađenosti, odnosi sa operaterima kablovskih televizija i regulatornim telima.

Već nekoliko godina smo uključeni u ovu naprednu i promenljivu industriju. Bavimo se različitim specifičnostima industrije na B2B i B2C nivou, kao što su izrada ugovora o razvoju softvera/aplikacija, pregovaranje i ugovaranje partnerstava i zajedničkih ulaganja, izrada uslova korišćenja, ugovora o licenciranju, politika privatnosti, izrada celokupnog pravnog okvira za veb portale, njihov razvoj i eksploataciju.
Dobro smo povezani sa nekim od ključnih igrača u IT industriji i njenim istaknutim pojedincima na srpskom tržištu kao što je http://blog.pausal.rs/.

Administracija je najzastupljenija u svakodnevnom životu. Stoga smo razvili širok spektar srodnih usluga, od kojih ćemo pomenuti samo neke od najčešćih administrativnih postupaka sa kojima se susrećemo: zastupanje pred katastrom nepokretnosti u procesu upisa prava svojine ili drugog oblika prava u vezi sa nekretninama, registacija intelektualne svojine, odnosno žiga/zaštitnog znaka ili deponovanje vašeg autorskog dela, dobijanje državljanstva, boravišne dozvole i radne dozvole za naše korporativne klijente, zastupanje pred Upravnim sudom, Agencijom za lekove i medicinska sredstva itd.

Naš tim uspešno savetuje klijente kroz stresna i teška pitanja koja uključuju planove reorganizacije, stečajne postupke pred sudom i likvidaciju. Cilj nam je usmeriti naše klijente ka najboljim dostupnim rešenjima koja štite njihov interes tokom navedenih procesa.

Prilikom savetovanja naših klijenata u vezi sa spajanjem i akvizicijom, odnosno novim poslovnim poduhvatima ili spornim pitanjima, nudimo pravni savet o pitanjima koja se u tim prilikama pojave. To uključuje istraživanje pravne izloženosti postupaka i upravljanja ciljanih kompanija i predstavljanje svih mogućih pretnji koje mogu ugroziti uspeh planiranog ulaganja našeg klijenta.
Podržavamo naše klijente, bilo na strani prodaje ili na strani kupovine, tokom celog procesa spajanja i akvizicije, počev od uspostavljanja baze podataka preko pregovora do zaključivanja.

Našem timu su se 2021. godine pridružile kolege sa značajnim iskustvom u poreskom savetovanju koje su stekli radeći u poznatoj kompaniji članici velike četvorke. Poreske oblasti koje pokrivamo su direktno oporezivanje (porez na dobit pravnih lica i porez na dohodak građana), indirektno oporezivanje (prevashodno PDV), međunarodno poresko strukturiranje i planiranje, porezi na imovinu, poresko savetovanje u transakcijama, poreske dubinske analize (poreski due diligence), transferne cene, poreski sporovi ili pomoć u poreskim kontrolama, poreski podsticaji u vezi sa istraživanjem i razvojem, oporezivanje upućenih radnika i sl.

Možda jedno od najosetljivijih oblasti našeg prava gde pravnim licima pružamo usluge u obliku uspostavljanja pravne strukture opštih akata, ugovora o radu i drugih pojedinačnih akata i dokumenta kao i interne korporativne strukture. Namera nam je da stvorimo solidnu bazu po meri svakog našeg klijenta koji će sa lakoćom funkcionisati sa svojim zaposlenima na transparentan način. Uz već navedeno, naše usluge uključuju pravne smernice u rešavanju spornih pitanja u svakodnevnim radnim odnosima kao i u slučajevima nerešivih sporova, pokretanje i učešće u sudskim postupcima sa ciljem zastupanja najboljih interesa naših klijenata.
Naš tim ima iskustva u svim aspektima radnih odnosa, od zaposlenja do penzionisanja, uključujući prekogranična i imigraciona pitanja. Zajedno sa menedžmentom kompanije želimo da razvijemo interne prakse i postupke zapošljavanja i odgovorimo na svakodnevne zahteve koji mogu proizaći iz radnog odnosa.

Našim klijentima pružamo preventivno pravno savetovanje u njihovim svakodnevnim poslovnim poduhvatima kako bismo umanjili verovatnoću nepoštovanja relevantnih zakona. Na ovaj način svojim klijentima nudimo pravne smernice kroz složeni lokalni pravni sistem koji rezultira identifikovanjem potencijalnih krivičnih dela, prekršaja ili privrednih prestupa.
Ukoliko je sudski ili drugi pravni postupak neizbežan, nudimo našu pravnu ekspertizu u odbrani i zastupanju, bez obzira na koji način bi takav postupak mogao uticati na našeg klijenta.

Kao deo tima našeg klijenta, pružamo pravne smernice tokom pregovora i aktivno učestvujemo u procesu.

U ovom najsvestranijem polju želimo da nadmašimo očekivanja naših klijenata. Učestvovali smo u brojnim spajanjima i akvizicijama, ugovorima o pružanju usluga, uključujući međunarodnu saradnju, ugovore o poverljivosti (NDA), sve u oblasti trgovine, medija, marketinga, igara na sreću, medicinskih uređaja, građevinskih projekata, investicija u nekretnine itd.

Kako bismo efikasnije rešili sporni problem, naše napore ulažemo u traženje rešenja posredstvom medijacije, arbitraže i pregovora kako bismo zaobišli dugotrajan i novčano iscpljujući sudski postupak za našeg klijenta. Ponosni smo što smo bili deo brojnih zadovoljavajućih sporazuma zahvaljujući pažljivo razvijenoj profesionalnoj stručnosti našeg tima.
Ukoliko sudski postupak postane neizbežan, nudimo savete u strategijama pravnih postupaka, zastupanje pred nadležnim sudovima i aktivnu podršku u svim fazama postupka kombinovanjem široke pravne stručnosti sa pragmatičnim pristupom.

Novonastalo tržište digitalne imovine sve više postaje predmet interesovanja regulatora širom sveta i suštinski se razvija daleko brže nego što propisi to mogu da isprate. Stoga, usled pravnih praznina, našim klijentima usluge često pružamo kreirajući za njih jedinstvena rešenja koja se oslanjaju i na uporedna zakonska rešenja iz regiona. U oblasti digitalne imovine savetujemo programere, tehnološke kompanije, menjačnice kriptovaluta, vlasnike IP-a, programere video igara, kao i investitore koji se suočavaju sa regulatornim izazovima.

Donošenje Zakona o alternativnim investicionim fondovima je omogućilo razvoj jednog potpuno novog tržišta, pri čemu je stvorio odlične prilike kako za investitore koji se udružuju u fondove i uz profesionalni menadžment ulažu novac, tako između ostalog i za kompletnu start-up zajednicu, budući da je jedna kategorija alternativnih investicionih fondova (VC-fondovi) posvećena isključivo ulaganju u razvoj novoosnovanih društava sa velikim potencijalom za rast.

Budući da smo učestvovali u pionirskom projektu – osnivanju prvog alternativnog investicioniog fonda u Srbiji, našim klijentima možemo da pružimo kompletnu pravnu podršku u svim fazama ovog postupka. Savetujemo i investitore, startup-e, preduzetnike i kompanije u usponu o svim aspektima njihovog osnivanja, razvoja i komercijalnih odnosa sa investicionim fondovima.

Fizičkim licima pružamo, isto tako, pravnu pomoć u različitim oblastima prava:

Od našeg osnivanja, naša zajednička kancelarija savetuje i deluje kao odbrana u procesima privrednog/administrativnog kriminala. Imati kao osnivača i ispred našeg tima jednog od najuticajnih i najuglednijih advokata u ovoj oblasti rezultira uspešnom odbranom i zastupanjem u krivičnim postupcima koji se odnose na zloupotrebu položaja, utaju poreza, falsifikovanje i mnoge druge.
Takođe,pomažemo našim klijentima da izvrše „interne“ istrage kako bi otkrili potencijalna kršenja zakona i druge ključne probleme.

Aktivnom saradnjom sa našim klijentima težimo da razmrsimo ponekad vrlo složenu mrežu imovinskih odnosa. Bez obzira da li kupujete svoj prvi stan, nasleđujete porodično imanje ili investirate u izgradnju ili obnavljanje sopstvene kuće, mi pružamo pravne smernice u pribavljanju potrebne dokumentacije, zajedno sa izradom ugovora i srodnih dokumenata, kao i zastupanje vaših interesa pred nadležnim organima.

Možda jedno od najosetljivijih polja našeg prava gde pružamo pravno savetovanje zaposlenima kako bi stekli zagarantovana prava u vezi sa radom, pokretanje i učešće u sudskim postupcima kada okolnosti to zahtevaju.

Administracija je najzastupljenija u svakodnevnom životu. Iz tog razloga smo razvili širok spektar srodnih usluga, od kojih ćemo pomenuti samo neke od najčešćih administrativnih postupaka sa kojima se susrećemo: zastupanje pred katastrom nepokretnosti u procesu u upisa prava svojine ili drugog oblika prava u vezi sa nekretninama, registracija intelektualne svojine, odnosno žiga/zaštitnog znaka ili deponovanje vašeg autorskog dela, dobijanje državljanstva, boravišne dozvole , radne dozvole, zastupanje pred Upravnim sudom.

Reference

Naš Tim Advokata

Kontakt

KANCELARIJA

Kosovska br. 34,
11000 Beograd,
Republika Srbija

BROJEVI TELEFONA

+381 11 3231 187
+381 11 3239 564
+381 11 3037 067

EMAIL

kontakt@mmplegal.rs

Mi smo ovde