Korporativno i ugovorno pravo
Radno pravo
Promet i zakup nepokretnosti
Izvršni postupak

Poresko savetovanje
Upravno pravo
Imovinsko pravo
Ugovorno pravo

Korporativno i ugovorno pravo
Radno pravo
Digitalna imovina
Stečajno pravo

Finansije/Poresko savetovanje

Transferne cene
Porez na dobit pravnih lica
Poreski podsticaji
Poresko savetovanje u M&A

Advokatski saradnik/Office manager

Komunikacija sa klijentima
Pravna istraživanja
Izrada pravnih dokumenata
Prevođenje
Administrativna podrška

pravo intelektualne svojine
potrošačko pravo
parnični postupak

Međunarodno poresko pravo
Porez na dohodak
Oporezivanje upućenih zaposlenih
Porez na dobit pravnih lica
Poreski sporovi
Poresko savetovanje u M&A

parnični postupak
trgovinska i investiciona arbitraža
ugovorno pravo
igre na sreću

kompanijsko pravo/M&A
pravo oglašavanja
stečajno pravo
parnični postupak

krivično pravo
privredni prestupi
privatizacija
poresko pravo