Dejan Mraković

Advokat

Opšte informacije

Rođen 1984. u Beogradu. 2008. godine diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po okončanju studija pridružio se kompaniji iz društva velike četvorke gde je proveo skoro 15 godina radeći u sektoru za pravno i poresko savetovanje, od čega tri poslednje godine kao partner za region Centralne Evrope. 2011. godine završio je postdiplomske studije i dobio diplomu LL.M. međunarodnog oporezivanja na Univerzitetu u Njujorku.

Strani jezici: engleski

Oblasti:

Međunarodno poresko pravo
Porez na dohodak
Oporezivanje upućenih zaposlenih
Porez na dobit pravnih lica
Poreski sporovi
Poresko savetovanje u M&A