Dragan Mrakovic

Advokat

Opšte informacije

Rođen je novembra 1949. godine u Beogradu. U periodu od 1980. do 1991. godine radi kao stručni saradnik, a potom i kao Zamenik opštinskog javnog tužioca Drugog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu. Advokatsku kancelariju Mraković osniva 1991. godine.

Oblasti:

krivično pravo
privredni prestupi
privatizacija
poresko pravo