Jasmina Miletić

Finansije/Poresko savetovanje

Opšte informacije

Rođena 1978. godine u Karlovcu. Završila je Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Svoju karijeru je započela u jednom od društava velike četvorke gde je provela 18 godina. Radila je u sektoru za reviziju nekoliko godina, nakon čega je prešla u poresko-pravni sektor. Rukovodila je servisnom linijom za transferne cene 7 godina i upravljala brojnim projektima za domaće i međunarodne klijente.

Strani jezici: Engleski

Oblasti:

Transferne cene
Porez na dobit pravnih lica
Poreski podsticaji
Poresko savetovanje u M&A