Milica Tomić

Advokat

Opšte informacije

Rođena u Beogradu 1988. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine, a na kojem fakultetu je završila i master studije 2017. godine, smer Upravno pravo. Prvo poslovno iskustvo sticala u državnoj upravi, odnosno agenciji čiji rad je fokusiran na upravni postupak i imovinsko-pravna pitanja, i u kojoj je provela više od 4 godine. Nakon toga, od jula 2018. godine se kao advokat pridružila većoj advokatskoj kancelariji u kojoj je sticala iskustvo u mnogobrojnim oblastima prava, od oktobra 2021. godine je u sklopu tima advokatske kancelarije Mraković Marković & Partneri.

Strani jezici: Engleski, Ruski

Oblasti:

Poresko savetovanje
Upravno pravo
Imovinsko pravo
Ugovorno pravo