Miloš Čakić

Advokat

Opšte informacije

Rođen je marta 1987 godine u Beogradu. Od novembra 2011. godine radi kao pripravnik, a od juna 2014. godine, kao advokat u Advokatskoj kancelariji Mraković Marković & Partneri.

Strani jezici: engleski

Oblasti:

krivično pravo i krivični postupak
bankarsko pravo, finansijske usluge
privredno pravo
privredni prestupi