Nikola Marković LL.M.

Advokat

Opšte informacije

Rođen je oktobra 1984. godine u Beogradu. Od 2008. godine radi kao pripravnik, a od maja 2010. godine kao advokat u Advokatskoj kancelariji Mraković Marković & Partneri. Na univerzitetu Kolumbija, u Njujorku završio master studije iz oblasti pravnih nauka.

Strani jezici: engleski

Oblasti:

parnični postupak
trgovinska i investiciona arbitraža
ugovorno pravo
igre na sreću